lørdag 5. november 2011

1) Mange tror helt sikkert at jeg er veldig imot bruk av IKT og digitale hjelpemidler i skolen, men der tar de helt feil. Det jeg er imot er at kunnskapen om bruk av dette verktøyet, fra det offentliges side, skal likestilles med de andre basiskunnskapene i skolen uten at det blir overført øremerkede midler til skolene til maskiner/utstyr og opplæring av personale. Slik det er nå føler jeg at "gapet" mellom "fattige" og "rike" kommuner og skoler bare blir større og større hva gjelder kunnskaper og ferdigheter på området. Erstad (2010) skriver i sin bok "Digital kompetanse i skolen" at tre faktorer spesielt må sees på i forhold til det som hindrer endring og reell utvikling i dagens skole. En del av den ene av disse tre faktorene mener han er "...ulik tilgang til nødvendig utstyr." Prioritet 1 fra det offentliges side bør vel da kanskje bli å i størst mulig grad forsøke å minske disse store forskjellene slik at elevene ved endt grunnskole stiller høvelig likt hva gjelder kunnskap og ferdigheter i forhold til IKT, uansett hvor i landet og i hvilken kommune de bor. Bør det presses mer fra lærere, skoler og kommunalt hold for å få bevilgende myndigheter til å ta denne problematikken innover seg?

2) Hørte et interessant program på radio (NRK P2) den 18. oktober. Legger her ved en lenke til nrk p2. Der må du skrive EKKO i søkefeltet og så gå til datoen den 18.10. kl 09.03. Det jeg refererer til ligger der som det første innslaget. 


http://nettradio.nrk.no/default.php?kanal=p2

Her tar de opp problematikken rundt det at mange barn faktisk må dele foreldrenes oppmeksomhet med diverse digitale media (eks mobiltelefon, facebook, twitter osv.) I min klasse har vi opprettet en egen, hemmelig gruppe på facebook hvor vi kan kommunisere med hverandre, men etter å ha hørt på det nevnte programmet har jeg begynt å lure på om det egentlig var så smart. Elevene må jo være på facebook for å få tilgang til gruppa. Er vi som lærere da med på å gjøre dem avhengig av disse mediene slik det omtales i dette radioprogrammet? Vil gjerne ha tanker og synspunkter på dette.

mandag 17. oktober 2011

Tanker om IKT i skolen, 1. innlegg mandag 17. oktober:
Leser i andre blogger hvor det sies at vi i skolen skal bidra til at elevene skal kunne utdannes til yrker som ennå ikke finnes, og at vi skal være foregangsfigurer når det gjelder bruk av digitale medier. Joda, jeg er forsåvidt enig i det. Likevel bør en ikke glemme at utviklingen på dette området går utrolig raskt. Det vi lærer dem i dag er kanskje gammeldags og lite anvendelig i morgen, for å sette det hele litt på spissen. Gikk selv på handelsskole sist på 80-/først på 90-tallet. Det vi da lærte om bruk av datamaskiner og tekstbehandling var banebrytende den gangen, men er overhode ikke gangbart i dag. Det er egentlig et godt bilde på den situasjonen jeg vil beskrive og som jeg ønsker at vi skal tenke over. Kanskje bruker vi tid og ressurser på gal måte?!

Selvfølgelig skal vi bidra til at elevene skal lære seg å bruke datamaskinene til tekstbehandling, ikke bare som en gammeldags skrivemaskin. Vi skal også lære dem til å søke etter relevant og god  informasjon via internett, og de skal lære seg til å "sile" denne. Sist, men ikke minst, skal vi pirre nysgjerrigheten til de elevene som kan tenke seg til å være med på å føre utviklingen videre innenfor dette området. Men, jeg synes vi skal ha det litt i bakhodet at når våre elever kommer ut i et arbeidsmarked om x antall år vil de få den opplæringen som de har bruk for når det gjelder databruk innenfor sitt fagfelt. Det er jeg 100 % overbevist om. Det som jeg føler, tenker og tror må være vår fremste oppgave når det gjelder bruk av teknologien, er å lære våre elever til å bruke sunn fornuft når de surfer på internett, sender mail eller er på facebook og lignende. For ikke å glemme; når de sender SMS/MMS via telefon. Her tror jeg faktisk vi har en hel jobb å gjøre!!

Kunnskapsløftet-06 framhever det at vi skal bidra til å skape gode samfunnsborgere og det integrerte mennesket. Det føler jeg at vi er med på å gjøre når vi lærer dem opp til å vise hensyn til andre, også når de bruker de nevnte medier.

tirsdag 4. oktober 2011

Da var jeg klar for mitt første innlegg når det gjelder det faglige i studiet.

Har lest endel i pensumlitteraturen av Erstad og Hauge (2011).

Har gjort meg endel tanker om noe av det som nevnes i  denne boka.
Den datateknologien vi ser i samfunnet i dag er nok ganske sikkert kommet for å bli. Utviklingen innenfor denne teknologien skjer ualminnelig raskt, og en kan jo reflektere over om skolene evner å følge med på denne utviklingen både når det gjelder kunnskap (opplæringshastighet innenfor egne rekker) og økonomi når det gjelder å fornye/utvikle maskinparka/utstyr. Elstad og Hauge (2011) stiller spørsmålstegn ved hvilken innvirkning teknologien har i skolen og på de forholdene som råder der.

Har i andre blogger sett at der snakkes om den såkalte SMS-skolen, og er ikke helt sikker på om jeg stiller meg like positiv til den tankegangen. Lurer mange ganger på om skoleverket er i ferd med å tilegne teknologien mer plass og VELDIG mange flere kvaliteter enn den egentlig fortjener.
Er skolene i ferd med å være med på å gjøre elevene mer avhengige av tekniske "duppe-ditter" som må være tilgjengelig til enhver tid?

Det oppleves ofte at det nærmest forventes at alle skal være mer eller mindre tilgjengelig nærmest 24 timer i døgnet, og det er en utvikling som jeg ikke føler meg 100 % bekvem med i utgangspunktet. Mange lærere opplever å få mailer eller SMS fra elever og/eller foreldre på fritiden om ting som definitivt kunne vært tatt opp og avklart innenfor den ordinære arbeidstiden.
Kanskje noen har noen tanker om dette?

Erstad og Hauge (2011) sier også noe om hvordan styringen i forhold til implementering og bruk av IT/IKT i skolene har foregått det siste tiåret. Mye har vært styrt ovenfra, såkalt "Topp-down" gjennom ulike styringsredskaper for å få teknologien inn i skolene. Her kan for eksempel nevnes Kunnskapsløftet (2006) hvor digitale ferdigheter er kommet inn som en femte grunnleggende ferdighet og sidestilles med det at elevene skal  kunne uttrykke seg muntlig, skriftlig, lese og regne. I tillegg har noe kommet som et krav fra "grasrota" i organisasjonene, såkalt "Bottom-up". Hvis krav til teknologi i skolene kommer fra grasrota er det viktig at skolelederne gjør seg kjent med teknologien og innfører dette ut ifra behov. Ikke all teknologi er like nyttig i alle sammenhenger. Et annet viktig element i dette er at innføring av ny teknologi og nytt utstyr fører til nødvendig, og ikke minst god opplæring i personalet som gjør at lærerne bruker det og evner å formidle dette videre til elevene sine, og her kommer vi til et punkt som jeg tenker er veldig vesentlig. Det snakkes ofte om enhetsskolen og at alle grunnskoleelevene skal bli gitt de samme mulighetene. Gjør de egentlig det når en vet at der rundt omkring i landet finnes rike og fattige kommuner? Vil en fattig kommune kunne satse like mye på fancy utstyr til skolene som en rik kommune kan? Vil da forutsetningene være tilnærmet lik for alle grunnskoleelevene i landet vårt?
Synspunkter fra andre mottas med takk!

Vet ikke om jeg er helt på viddene med dette innlegget, men det er tanker en gjør seg. Blir veldig glad for korreksjoner/innspill.Fagtekst kommer iløpet av kvelden.
Før det blir skrevet inn vil jeg bare si at den prosjektuka på jobb var "toppers". 109 veldig fornøyde ungdomsskoleelever, 9 fornøyde instruktører og et kobbel veldig positivt overraskede (og fornøyde) lærere og assistenter. Fredag kveld for vel ei uke siden var det forestilling/framvisning i kommunens "storstue"av det som elevene hadde jobbet med i prosjektuka. Mange av kommunens innbyggere var møtt fram for å se de ferdige produktene. Legger her ut lenker til to ulike animasjonsfilmer og to dokumentarfilmer. Ta en titt og bedøm resultatene selv! Men, se alle innslagene HELT ferdig! 

Den første lenken er til en film som innstruktørene brukte som en innledning til prosjektet for å synliggjøre hva en kan få til ved hjelp av diverse digitalt utstyr, blant annet datamaskin, kamera, redigeringsutstyr etc. En person reiste rundt i verden og filmet forskjellige gatemusikanter mens de spilte den samme melodien. Etter at vedkommende kom hjem redigerte han, og klippet opptakene sammen. Resultatet finner dere her, og personlig synes jeg det er kjempebra,
.


.. og her kommer noe av det som ble produsert hos oss i prosjektuka:

2 dokumentarfilmer: (smart å se disse først)

Kommentarer fra instruktører og lærere:

Chatter and chatterers
http://www.youtube.com/watch?v=MUljQfF5Lcg&feature=grec_index


2 animasjonsfilmer:

Moose Dance

Be you?mandag 26. september 2011

Hei
Jeg greier ikke å få lagt inn noe vettig i bloggen i dag, men skal forsøke å få lagt inn noe innen torsdag kveld. Her har det gått i ett siden jeg kom hjem fra Trondheim, så noe faglesing har det vært heller dårlig med.
Vi har hatt et kjempeprosjekt på skolen vår med filmskapere + + + fra Italia, Latvia, Danmark og Norge, og hele ungdomstrinnet her + 10. klasse fra Kjøpsvik, (totalt 109 elever), har vært med på prosjektet. De har laget dokumentarfilmer, animasjonsfilmer + mye-mye mer. Dagene har bare gått i ett. Dere får forsøke å søke opp facebooksida mi, eller gå inn på you-toube og se om dere finner noe av stoffet. Moose Dancing og Be You, eller B U, er navnet på to av filmene, samt en om Gossip.
Sorry, men skal forsøke å komme sterkere tilbake
Marina